Contact formulier Aanmelding Mindful Run/Walk

opgeven via de link;  http://www.mindfulrun.nl/locaties/zoetermeer-ilsekorving/


Neem contact op voor meer informatie of om te overleggen wat voor jou de beste trainingsmethode is. Dat kan via het onderstaande contactformulier, via directe mail of door telefonisch contact op te nemen.


ALGEMENE VOORWAARDEN

  • Buiten Bewust Bewegen met Ilse behoudt het recht een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
  • De betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde betalingssysteem. De geldigheidsduur van de kaarten staat vermeldt bij de tarieven.
  • Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. Buiten Bewust Bewegen met Ilse is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Buiten Bewust Bewegen met Ilse niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Buiten Bewust Bewegen met Ilsegeorganiseerde activiteiten.
  • Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of overgewicht hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raad ik je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.
  • Buiten Bewust Bewegen met Ilse behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
  • Je verklaart geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van Buiten Bewust Bewegen met Ilse
  • Foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden zoals social media en promotiemateriaal.
  • Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Buiten Bewust Bewegen met Ilse bewaard zullen worden. Buiten Bewust Bewegen met Ilse verklaard hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Door mee te doen met een opstapcursus Powerwalk ga je akkoord met de voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

 

Contactgegevens

Ilse Korving 0655696508

@Buitenbewustbewegen.nl 

KVK nr 84264659